•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 18. zasadnutie OZ

 31.08.2018

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                  ________________________________________________                              

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2018 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

  1.      Otvorenie
  2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.      Schválenie návrhovej komisie
  4.      Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2018
  5.      Rôzne
  6.      Diskusia
  7.      Záver

                      

                                             

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie