•  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.11.2018

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                              _________________________________________________________________________                                                                                     

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 06.12.2018 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018
 4.  Zloženie sľubu starostu obce
 5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 6.  Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia
 7.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 8.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9.  Určenie zástupcu starostu obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť   zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10.  Diskusia
 11.  Návrh na uznesenie
 12.  Záver                                    
                                                                 v.r. Ing. Peter Kováčik

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie