•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Hlasovanie do prenosnej schránky

 12.03.2019

OZNAM

V sobotu 16. marca 2019 sa v čase od 7:00 do 22:00 hod.

uskutočnia voľby prezidenta SR.

Volič, ktorý sa  zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť

do volebnej miestnosti, môže požiadať  obec

alebo okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Môže tak urobiť telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby na OcÚ v Krškanoch.

Volič sa pri hlasovaní musí preukázať občianskym preukazom.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie