•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky - D. Siekeľa

 15.05.2019

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

     oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

    

Dávid Siekeľa, nar. 1992, bytom Krškany 110

                                               

Odosielateľ:

Okresný súd Levice

Kalvínske námestie č. 7

934 31 Levice

         

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas pracovných dní.

Zásielka uložená: 7 dní

        

Úradné hodiny:

Pondelok               800    -    1600

Utorok                  800    -    1600

Streda                   800    -    1700

Štvrtok                  800    -    1600

Piatok                    800    -    1400

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie