Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Usmernenie k vykurovaniu a k používaniu pyrotechniky k blížiacim sa sviatkom Vianoc a Silvestra 2020

 04.12.2020

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami (porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, škára v komíne, a pod.) tvoria približne 5% z celkového počtu požiarov za rok. Aj keď sa z hľadiska celkových štatistík nejedná o veľký podiel, nemôžeme tieto čísla podceňovať.

           Odporúčania počas vykurovacej sezóny

 • Spotrebič vyžaduje občasnú obsluhu a dozor; súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby určenej výrobcom v návode na používanie.
 • Zabezpečte bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom.
 • Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
 • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
  Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo                  k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
  Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky.
 • Neuskladňovať palivo  v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov. Okolo spotrebiča nesmú byť uložené   žiadne horľavé látky. Vyletujúce častice môžu spôsobiť požiar. Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z nehorľavého materiálu inštalujte ochrannú podložku z nehorľavého materiálu hrúbky najmenej 1 mm.

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam  a k nežiadúcim požiarom. -  Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.

 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte  a vzájomne ich nekombinujte.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti    a zvieratá.
 • Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné             z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.

Hasiči Vám prajú pokojné sviatky bez starostí a šťastný Nový rok 2021

Hasičská jednotka Okresného Hasičského a záchranného zboru    č. 150

tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému    č. 112

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie