Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady
platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)
Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:
na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,
na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,
na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok
1,50 €/1 podpis – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu


Osvedčovanie listín


Potrebné doklady
platný doklad totožnosti - občiansky preukaz
(prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)
originál osvedčovanej listiny
fotokópia osvedčovanej listiny

Osvedčenie listiny nie je možené vykonať, ak:
ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

Poplatok
1,50 €/1 strana – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu


Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie