Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Zápis detí do Materskej školy Krškany na šk. rok 2019/2020

 18.04.2019

Riaditeľstvo Materskej školy Krškany 158 vyhlasuje

zápis detí do Materskej školy Krškany  158 na školský rok 2019/2020

dňa 25. 04. 2019.

Ponúkame Vašim deťom:

 •  dĺžka denného pobytu  v MŠ podľa potrieb rodičov
 •  individuálny edukačný program a starostlivosť podľa potrieb a schopností dieťaťa
 • inovačný, stimulačný Školský vzdelávací program „Ja chcem vedieť viac...“
 • základy angličtiny hrou
 • krúžkové činnosti rozvíjajúce tvorivosť - výtvarný, literárno-dramatický, hudobno-pohybový, LEGO, informačno-komunikačný
 • rozvíjanie počítačovej gramotnosti, práca s internetom, aktivity na interaktívnej tabuli
 • osvojenie a zdokonalenie elementárnych základov pohybových schopností a zručností pre aktívny šport.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii v materskej škole.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od všeobecného lekára zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ.

Podmienky prijímania detí k 1.septembru 2019:

 • do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok 2019/2020
 • prednostne sa prijímajú deti s  dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky 
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • do MŠ sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili k 01.09.2019 3-roky
 • ktoré majú v materskej škole už súrodenca a k 01.09.2019 dovŕšili vek troch rokov
 • deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti
 • rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
 • v priebehu školského roka je možnosť prijať dieťa do materskej školy k 01.02.2020 po dovŕšení troch rokov výlučne na základe posúdenia žiadosti starostom obce.

Bližšie informácie získate na:      

tel. č.: 036/631954                                 e-mail: mskrskany@hotmail.com

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie