Zmenšiť textZväčšiť text

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny zber
  04. DEC 2023
 • Plasty
  29. NOV 2023 dnes
 • Papier
  01. JAN 1970
 • Sklo
  05. DEC 2023
KRŠKANY Počasie

ÚRADNA TABUĽA

OBEC 
Krškany

Krškany boli osídlené v neolite, na území obce je archeologicky doložené eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou a sídlisko z mladšej doby bronzovej, neolitické sídlisko lengyelskej kultúry želiezovského typu, eneolitické sídliskové nálezy nagyrévskej kultúry s kanelovanou keramikou.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Malých a Veľkých Krškán.