Zmenšiť textZväčšiť text

Úvod

ODVOZ ODPADU

KRŠKANY Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1)

OBEC 
Krškany

Krškany boli osídlené v neolite, na území obce je archeologicky doložené eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou a sídlisko z mladšej doby bronzovej, neolitické sídlisko lengyelskej kultúry želiezovského typu, eneolitické sídliskové nálezy nagyrévskej kultúry s kanelovanou keramikou.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Malých a Veľkých Krškán.