Zmenšiť textZväčšiť text

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny zber
  19. JÚN 2023
 • Plasty
  27. JÚN 2023
 • Papier
  01. JAN 1970
 • Sklo
  01. JAN 1970
KRŠKANY Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2)

OBEC 
Krškany

Krškany boli osídlené v neolite, na území obce je archeologicky doložené eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou a sídlisko z mladšej doby bronzovej, neolitické sídlisko lengyelskej kultúry želiezovského typu, eneolitické sídliskové nálezy nagyrévskej kultúry s kanelovanou keramikou.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Malých a Veľkých Krškán.