Zmenšiť textZväčšiť text

Územný plán obce

  Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - Nový návrh 2016
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 po zmene
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 po zmene
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 po zmene
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 po zmene
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 po zmene
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 po zmene
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena text
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena
    Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - 2016 zmena
  Územný plán obce Krškany - Zmeny a doplnky č. 1 - Návrh 2015
    ÚPN-ZaD č. 1 - SEA Oznámenie
    ÚPN-ZaD č. 1-Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
    ÚPN-ZaD č. 1-Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
    ÚPN-ZaD č. 1-Výkres riešenia verejného technického vybavenia
    ÚPN-ZaD č. 1-Výkres perspektívneho použitia PPF a PLF na nepoľnohospodárske účely
    ÚPN-ZaD č. 1-Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
    ÚPN-ZaD č. 1 - Textová časť-Zmena
  Územný plán obce Krškany
    1 Výkres širších vzťahov
    2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
    3 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
    4 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
    5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia
    6 Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
    7 Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody
    Textová časť