Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.krskany.sk spravuje Obec Krškany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Krškany 

Adresa:
Obecný úrad Krškany 
Krškany 115
934 01 Levice 1

IČO: 00307157

Samosprávny kraj: Nitriansky kraj
Okres: Levice
Región: Tekovský
Počet obyvateľov: 820
Rozloha: 1 703 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1242

Starosta: Mgr. Gabriela Agárdyová

Mobil: +421 905 286 482

E-mail: obeckrskany@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@krskany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 036 / 631 31 91

E-mailsekretariat@krskany.sk

Kompetencie:
Obec Krškany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad je obec Krškany.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk