Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 14)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Kapsát Brhlovce 23.01.2024
Program odpadového hospodárstva na roky 2021-2025 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 19.01.2024
Program odpadového hospodárstva NSK na roky 2021-2025 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 19.01.2024
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o zmenu hranice poľovného revíru Šiklóš Kalinčiakovo Verejná vyhláška 15.12.2023
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany - 15.12.2023
VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2024 - 15.12.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Tomáš Ilčík - 29.11.2023
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Poľnohospodárske pozemky 06.10.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krškany - 06.10.2023
VZN č. 2/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska - 06.10.2023
Generované portálom Uradne.sk