Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Názov Popis Dátum
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Pozemok parc. reg. "C" 45/10-zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Malé Krškany 21.06.2024
Záverečný účet obce za rok 2023 - 14.06.2024
NÁVRH-Záverečný účet obce Krškany za rok 2023 - 29.05.2024
Program rozvoja obce Podlužany 2024-2030 Oznámenie o strategickom dokumente 09.04.2024
Zásady hospodárenia s majetkom obce Krškany - 14.03.2024
VZN č. 1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Krškany - 14.03.2024
Územný plán obce Krškany, Zmeny a doplnky č. 2 Výzva - prípravné práce na spracovnaie ÚPN 18.03.2024
Verejná vyhláška za účelom vysporiadania úhrady nájomného za rok 2023 Užívanie poľovného revíru Šiklóš-Kalinčiakovo a poľovného revíru SPoŠ 06.03.2024
Výzva na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia vo ceci zmeny hraníc poľovného revíru Šiklóš Kalinčiakovo Verejná vyhláška 28.02.2024
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Kapsát Brhlovce 23.01.2024
Generované portálom Uradne.sk