Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 30.05.2019

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                                        _______________________________________________

                                  

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 04.06.2019 o 18:30 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.    Otvorenie
 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.    Schválenie návrhovej komisie
 4.    Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2018
 5.    Správa nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra
 6.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
 7.    Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch  po novele zákona o obecnom zriadení
 8.    Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany v ďalšom období
 9.    Rôzne
 10.    Diskusia
 11.     Záver

                                                     

                                                                  Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                            


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie