Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 19.02.2020

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                                                                                                   

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 04.03.2020 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.    Otvorenie
 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.    Schválenie návrhovej komisie
 4.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2019
 5.    Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2019 a informácia o plnení rozpočtu za január 2020
 6.    Zásady zberu pneumatík v obci Krškany
 7.    Rôzne
 8.    Diskusia
 9.    Záver rokovania

                                                                   Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                            


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie