Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 19.05.2020

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                            ____________________________________________________________________                                  

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2020 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.    Otvorenie
 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.    Schválenie návrhovej komisie
 4.    Správa nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra
 5.    Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2019 a návrh na použitie finančných         prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany v ďalšom období
 6.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
 7.    Informácia o hospodárení a činnosti obce Krškany počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19
 8.    Rôzne
 9.    Diskusia
 10.    Záver

                                                      

                                                                  Ing. Peter Kováčik v. r.             

                                                               


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie