Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 19.11.2020

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                              ______________________________________________________________                                                                      

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2020 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie návrhovej komisie

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany

         na rok 2021 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

5.      Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2021

6.      Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy

         a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2021

7.      Rôzne

8.      Diskusia

9.      Záver

                                                                            Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                             

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie