Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 10.06.2021

STAROSTA OBCE KRŠKANY

_______________________________________________________

                                                                                                                  

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.    Otvorenie
 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.    Schválenie návrhovej komisie
 4.    Správa nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra
 5.    Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2020                                                                         a návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Krškany v ďalšom období
 6.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
 7.    Prerokovanie Územného plánu obce Krškany
 8.    Rôzne
 9.    Diskusia
 10.    Záver

                                                     

                                                                  Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                            


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie