Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 13.09.2021

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                     ________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2021 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.      Otvorenie
 2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.      Schválenie návrhovej komisie
 4.      Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2021
 5.      Informácia o stave a priebehu investičných akcií:                                                                                                                 „Prístavba  a stavebné  úpravy – Požiarna zbrojnica Krškany“                                                               a „Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti Veľké Krškany“
 6.      Žiadosti na OZ
 7.      Diskusia
 8.      Záver            

                                             

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie