Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.12.2021

STAROSTA OBCE KRŠKANY

               ___________________________________________________________________________________                                                                                                                

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2021 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie návrhovej komisie

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany

         na rok 2022 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

5.      Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2022

6.      Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy a školského zariadenia

         zriadených na území  obce Krškany na rok 2022

7.      Schválenie inventarizačnej komisie na rok 2022

8.      Aktualizácia Komunitného plánu obce Krškany

9.      Prijaté žiadosti

10.    Rôzne

11.    Diskusia

12.    Záver

                                                                            Ing. Peter Kováčik v. r.     

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu

  Počasie