Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente -

 02.05.2022

Obec Krškany podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

informuje verejnosť o nasledovnom dokumente:

           

Oznámenie o strategickom dokumente

„Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

na roky 2021-2025

Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA alebo na stránke obce Krškany www.krskany.sk .

                                                                                               Ing. Peter Kováčik

                                                                                                    starosta obce

Zverejnené dňa:  02.05.2022


Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie