Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 09.09.2022

STAROSTA OBCE

________________________________________________________________

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2022 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.      Otvorenie
 2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.      Schválenie návrhovej komisie
 4.      Plnenie rozpočtu obce Krškany k 31.07.2022
 5.      Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na výchovu a vzdelanie v Materskej škole Krškany
 6.      Ponuka na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva obce – cestná komunikácia – J. Kozlík, O. Kozlíková
 7.      Riešenie zmluvy so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. stredisko Levice
 8.      Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – J. Rojko
 9.      Zámer na prenájom obecných priestorov
 10.      Žiadosť o odstránenie čiernej stavby – M. Konkoľ
 11.      Žiadosť o opätovné udelenie súhlasu so zmenou druhu pozemku – A. Kristínová
 12.      Diskusia
 13.      Záver            

Po ukončení riadneho zasadnutia OZ sa o 19:00 hod. uskutoční slávnostné odovzdanie

modernizovaného systému verejného osvetlenia obce Krškany.

                                                                 

                                                                             Ing. Peter Kováčik v. r.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie