Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o doručovaní súdnej zásielky - S. Milecová

 26.10.2022

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie súdnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

    

Silvia Milecová, nar. 1988, bytom Krškany

                                               

Odosielateľ:

Okresný súd Levice

Kalvínske nám. č. 7

934 01 Levice

         

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas pracovných dní.

Zásielka uložená: 18 dní

        

Úradné hodiny:

Pondelok               800    -    1600

Utorok                  800    -    1600

Streda                   800    -    1700

Štvrtok                  800    -    1600

Piatok                    800    -    1400

Vyvesené dňa: 26.11.2022

Zvesené dňa: 

Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie