Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

 11.11.2022

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                                    ____________________________________________________________     

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2022 o 16:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 29. októbra 2022
 • Slávnostné zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií, odovzdanie osvedčenia o zvolení a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 • Slávnostné zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného  zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 • Príhovor novozvoleného starostu  
 • Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia
 • Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 • Určenie zástupcu starostu obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Návrh na uznesenie
 • Záver                                    

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                            


Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie