Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt 

Potrebujete : 
• platný občiansky preukaz, deti do 15 rokov rodný list 
• list vlastníctva / nie starší ako 3 mesiace/ v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu 
  alebo bytu 
• ak prihlasovaná osoba nie je vlastníkom rodinného domu alebo bytu, súhlas majiteľa 

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení 
  zákona č. 454/2004 Z. z. 
- zákon č. 224/2006 Z. z. §10 o občianskych preukazoch 


Prihlásenie na prechodný pobyt 

Potrebujete: 
• platný občiansky preukaz, deti do 15 rokov rodný list 
• list vlastníctva / nie starší ako 3 mesiace/ v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu 
• súhlas majiteľa rodinného domu alebo bytu 

Súvisiace predpisy: 
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení 
  zákona č. 454/2004 Z. z. 

Upozornenie:
Prechodný pobyt je obmedzený - min. 90 dní a max. 5 rokov 


Vystavenie potvrdenia o trvalom /prechodnom/ pobyte 

Potrebujete: 
• platný občiansky preukaz 

Súvisiace predpisy: 
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení 
  zákona č. 454/2004 Z. z. 
- zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Upozornenie: 
Hlásenie pobytu je v zmysle správnych poplatkov spoplatnené sumou 5.-€.


Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu 

Potrebujete: 
• rodný list dieťaťa 

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení 
  zákona č. 454/2004 Z. z. 
- zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch 

Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie