Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Názov Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Popis Pozemok parc. reg. "C" 45/10-zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Malé Krškany
Dátum 21.06.2024
Prílohy zverejnenie_zameru-bodi.pdf
Generované portálom Uradne.sk