Zmenšiť textZväčšiť text

’’KRŠKANSKÁ KVAPKA KRVI’’ - POĎAKOVANIE

 10.11.2023

Obec Krškany dňa 9.11.2023 v spolupráci s mobilnou jednotkou AGEL z Komárna realizovala odber krvi pod názvom "KRŠKANSKÁ KVAPKA KRVI".


Akcie sa zúčastnilo 12 darcov, z toho dvaja prvodarcovia! Dobrý úmysel ale i skvelý odberový tím a organizačné zabezpečenie vnieslo príjemnú atmosféru nielen do priestorov kultúrneho domu, ale aj do životov všetkých prítomných. Radosť a obohatenie priniesli aj deti z Materskej školy v Krškanoch s pani učiteľkami, ktoré nebojácne spoznávali prostredie a samotnú realizáciu odberu! Snáď z nich vyrastú noví darcovia! Vzácne momenty a okamihy v rodinnom kruhu sa niesli počas celého trvania akcie.

Ďakujeme všetkým darcom, odberovému tímu ako aj sponzorom akcie, pretože spoločnými silami sme zachránili niekoľko ľudských životov! Veríme, že "KRŠKANSKÁ KVAPKA KRVI" sa stane v našej obci peknou tradíciou a povzbudením pre ostatných, ktorí ešte váhajú!   


Zoznam aktualít: