Zmenšiť textZväčšiť text

’’NAJ BÚDKA SLOVENSKA’’

 24.05.2024

Občianske združenie Malá Lehota Biele More už tretí rok v rámci voľného času a aj voľných prostriedkov organizuje súťaž s názvom 

NAJ BÚDKA SLOVENSKA 2024, ktorej cieľom je pomôcť prírode.

Kde končia doručené búdky: Niektoré v lesoch, remízkach, parkoch Slovenska, CHKO, NP... tu ich zavesia ich za Vás.

Ale hlavne : 

Na pamätníku búdok Slovenska: https://malalehota.bielemore.sk/pamatnik-budkoveho-stromu-slovenska/

Búdkovom chodníku lásky : https://malalehota.bielemore.sk/naj-budka/budkovy-chodnik-lasky-slovenska/

Vo svete: https://malalehota.bielemore.sk/naj-budka/naj-budka-slovensko-a-svet/

Je súťaž bezplatná: Áno

Čo získam?: Dobrý pocit, že som niečo urobil/a pre vtáčence, prípadne diplom.

Ako sa môžete zapojiť?  Stačí vyrobiť búdku na niektorú z tém, stiahnuť prihlasovací formulár - vyplniť ho ( každá búdka musí mať prihlášku!!! ) a takto to  spolu odoslať na adresu:

Obecný Úrad Malá Lehota 383, 

PSČ 966 42 

Maximálne do: do 1. júla 2024

Podrobne o súťaži: https://malalehota.bielemore.sk/naj-budka-2024/

O Nás: www.malalehota.bielemore.sk


Zoznam aktualít: