Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenie! - parkovanie vozidiel

 20.04.2023

Vážení spoluobčania,

pozemná komunikácia tvorí cestné teleso, ktoré slúži verejnému záujmu na prepravu motorových vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Podľa zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke § 25 Vodič nesmie zastaviť a stáť u) na iných miestach, kde zastavenie a státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky...

Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá parkovali vo svojom dvore, príp. na príjazdovom moste k rodinnému domu. Verejná zeleň nie je určená na dlhodobé parkovanie motorových vozidiel. Začína obdobie kosenia verejnej zelene, zvýšený pohyb poľnohospodárskych strojov za účelom obrábania pôdy, ktoré sa nachádzajú v katastri našej obce. Nevhodným parkovaním vzniká prekážka pre plynulú a bezpečnú jazdu, ako aj výkon práce.


Zoznam aktualít: