Zmenšiť textZväčšiť text

Voľba poštou - pripomienka

 02.08.2023

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo

jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou
Elektronicky  alebo V listinnej podobe

Často kladené otázky k voľbe poštou zo zahraničia


Zoznam aktualít: