Zmenšiť textZväčšiť text

Výsadba stromčekov - ’’Sadíme pre budúcnosť’’

 24.05.2024

Vďaka 20 - tim nadšencom sa vydaril projekt pod názvom "Sadime pre budúcnosť"!


Cieľom projektu bola výsadba zelene, stromov, kríkov na verejne dostupných miestach obce
Krškany. Výsadba má pomôcť pri zadržaní vody v obci, v krajine. Zabezpečíme vytvorenie
chladiacich účinkov, viac kyslíka, ochrana klímy, zalesnenie územia. Projektom vytvoríme
estetické a útulné prostredie na relax ako aj podmienky pre život vtáctva, drobný hmyz,
opeľovače. Zároveň očakávame vytvorenie a upevnenie rovesníckych i medzigeneračných
vzťahov. Takto sa tvorí a udržiava komunita. Vlastným priložením rúk k dielu.
Tento projekt "Sadime pre budúcnosť" sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácia ZSE.
Podporil nás svojou účasťou na brigáde pri výsadbe zelene aj štatutár Nadácie ZSE p. Peter
Bernát. Bol milo prekvapený z našej aktivity aj mnohých iných, ktoré som mu povedala.
Vďaka aj zamestnancovi p.Petrovi Majorovi za podporu myšlienky projektu už po druhýkrát.
Ďakujem Vám!


Zoznam aktualít: