Zmenšiť textZväčšiť text

Ako je to u nás s odpadmi?

 08.03.2023

V sobotu 4. marca 2023 sa konalo v našej obci stretnutie s environmentálnym špecialistom.

Edukačnú odbornú prednášku  viedol Igor Miškolci - zástupca spoločnosti ENVI-PAK, a.s., ktorá zabezpečuje systém

triedeného zberu aj v našej obci.  (Ďakujeme zúčastneným občanom, škoda, že ich nebolo viac :-(

Cieľom tohto stretnutia bolo získanie užitočných informácií v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov,

prečo odpady triediť a ako ich triediť efektívnejšie.

V rámci stretnutia bola vyhodnotená analýza komunálneho odpadu, ktorú sme vykonali vo februári

v spolupráci s poslancom Jánom Agárdym a zamestnancom OcÚ Karolom Chromym (Za túto aktivitu im veľmi pekne ďakujeme!)

na vzorke 16-tich náhodne vybraných nádob v našej obci. Výsledkom bolo zistenie, že v nádobách sa nachádzalo veľa plastov,

zvyškov jedál, textilu a biologického odpadu, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu!

Vytriedením týchto zložiek sa množstvo komunálneho odpadu výrazne zníži! 

Veríme, že nedostatky sa vždy dajú postupne odstrániť a nedokonalosti vylepšiť!

Len treba chcieť! Tak poďme spoločne do toho!

 

 


Zoznam aktualít: