Zmenšiť textZväčšiť text

Dodržiavanie poriadku na verejných priestranstvách

 10.01.2024

Žiadame občanov,

aby dodržiavali poriadok na verejných priestranstvách

pri venčení svojich psov!

V zmysle VZN č. 1/2014 čl. 3 ods. 2 b, d, každý, kto chová psa,

je povinný zabezpečiť okamžitú likvidáciu exkrementov z verejných priestranstiev.

Nesmie byť narušené spolunažívanie občanov a životné prostredie.

.....

Mgr. Gabriela Agárdyová

starostka obce


Zoznam aktualít: