Zmenšiť textZväčšiť text

Fond na podporu umenia podporil náš projekt ’’Vstúp do sveta fantázie’’

 03.05.2023

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov,

Obec Krškany sa zapojila do programu „Akvizícia knižníc“ a svojím projektom „Vstúp do sveta fantázie“ chce obnoviť obecnú knižnicu kvalitnejšou literatúrou, zatraktívniť jej prostredie a možnosti využitia pre nových čitateľov.

Na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne podporí našu žiadosť „Vstúp do sveta fantázie“ zaregistrovanú pod č. 23-514-03084 sumou vo výške 1 000,00 € EUR.

Zámer projektu je venovaný deťom, mládeži a celej komunite obce Krškany. Projektom chceme podporiť efektívne trávený voľný čas občanov obce Krškany čítaním nových kníh, s besedami a inými aktivitami, ktoré im pomôžu získať všeobecný rozhľad.

Želaným výsledkom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti všeobecne, slovnej zásoby, fantázie, tvorivosti, čo je nevyhnutné pre rozvoj zdravej, rozhľadenej a uvedomelej osobnosti človeka.

Projekt vypracovala: Mgr. Gabriela Agárdyová, starostka obce

 


Zoznam aktualít: