Zmenšiť textZväčšiť text

Nadácia ZSE podporila projekt ’’Sadíme pre budúcnosť’’

 18.04.2024

Obec Krškany sa projektom "Sadíme pre budúcnosť"

opäť zapojila do výzvy Nadácie ZSE v rámci "Zamestnaneckého grantového programu 2024".

Cieľom tohto projektu je výsadba zelene, stromov, kríkov

na verejne dostupných miestach obce Krškany. Zalesnením územia sa zabezpečí ochrana klímy,

zadržiavanie vody, zvýšenie chladiacich účinkov, viac kyslíka, ako aj vytvorenie estetického, útulného prostredia

na relax, zlepšia sa podmienky pre život vtáctva, drobný hmyz, opeľovačov a pod..

Vzhľadom na dotknutú širokú cieľovú skupinu sa očakáva vytvorenie a upevnenie

rovesníckych, ako aj medzigeneračných vzťahov.

Projekt bol podporený sumou 600.-€.

 

Projekt vypracovala:

Mgr. Gabriela Agárdyová, starostka obce

 

Viac informácií o grantoch Nadácie ZSE: tu


Zoznam aktualít: