Zmenšiť textZväčšiť text

Nitriansky samosprávny kraj podporil projekt ’’Pohyb je náš kamarát’’

 18.04.2024

Obec Krškany

získala v rámci grantového programu Nitrianskeho samosprávneho kraja "Všeobecný rozvoj územia"

podporu projektu "Pohyb je náš kamarát".

Cieľom projektu je rozšírenie ponuky aktívneho trávenia voľného času detí, mládeže i dospelých,

a to vybudovaním detského ihriska na verejnom priestranstve obce Krškany.

Je dôležité učiť deti, mládež i dospelých správne oddychovať, zregenerovať  sily

a vytvárať si kladný vzťah k aktívnemu pohybu, prekonávať prekážky a odbúravať stres.

 

Projekt bol podporený sumou: 5 000.-€

 

Projekt vypracovala:

Mgr. Gabriela Agárdyová, starostka obce

 


Zoznam aktualít: