Zmenšiť textZväčšiť text

Podpora projektu ’’Ruka v ruke s prírodou’’

 17.04.2023

Nadácia ZSE vyhlásila 7. ročník Zamestnaneckého grantového programu – projekt zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít.

Obec Krškany sa zapojila do súťaže s projektom „Ruka v ruke s prírodou“, cieľom ktorého je vzbudiť osobný záujem u detí a mládeže o živú a neživú prírodu, podporiť účasť na starostlivosti a ochrane životného prostredia, oboznámiť ich s ekologickými problémami a možnosťou ich riešenia v každodennom živote a zároveň tým upevňovať pozitívne postoje k sebe samému a životnému prostrediu pre environmentálnu zodpovednosť pre ďalšie generácie.

Na základe hodnotenia projektu viacčlennou komisiou Správnej rady Nadácie ZSE, obec získala finančný príspevok vo výške 700.-€, ktorý bude použitý na edukáciu detí a mládeže v oblasti environmentálnej výchovy.

Projekt bude realizovaný v mieste nevyužitej obecnej budovy (budúce environmentálne edukačné centrum) a jej okolia – výsadba zelene, zhotovenie hmyzieho hotela, vtáčích búdok, ako aj zber a separovanie odpadu, údržba popri potoku Sikenica, environmentálne spoločenské, kolektívne hry, prikrmovanie zveri v lese, a to všetko v spolupráci so zamestnancom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., občanmi obce, poľovníckym združením Družba-Krškany a ďalšími odborníkmi a dobrovoľníkmi.

Týmto chceme upriamiť environmentálnu výchovu detí a mládeže ekologicky mysliace, eticky a esteticky cítiace s dobrým základom k celoživotnému zachovaniu zdravia a života prostredia okolo seba! 

Projekt vypracovala: Mgr. Gabriela Agárdyová, starostka obce

 

Link:

Nadácia ZSE-Zamestnanecký grantový program 2023

 


Zoznam aktualít: